Utazó múzeum Mesztegnyőn

Írta: Vidák Tünde

A mesztegnyői Ladi János Általános Iskolában megrendezett pályaorientációs témanapon a Marcali Múzeum két munkatársa – Vidák Tünde igazgató és Samuné Bogyó Hajnalka múzeumpedagógus – a múzeum falain kívül történő ismeretátadás lehetséges formáiról, módszereiről adott tájékoztatást az iskola pedagógusai számára, akik a jövőben beépíthetik oktató-nevelő munkájukba a múzeum különféle tanulást segítő szolgáltatásait.

A tájékoztató keretében elhangzott az is, hogyha a tanítók és tanárok múzeumi kiállítások vagy foglalkozások iránt érdeklődnek, érdemes a Múzeumi a’la carte online adatbázisában is böngészniük, hiszen országos hatókörű, folyamatosan frissülő weblap segíti őket a hatékony keresésben (www.mokk.skanzen.hu). Ugyanitt akkreditált továbbképzési lehetőségekről is informálódhatnak.

Ezt követően múzeumpedagógusunk vezetésével a felső tagozatos diákok betekintést nyertek a kötélgyártás hagyományaiba: a mesterség alapvető munkafolyamatait archív filmfelvételek, eredeti eszközök és az eljárást modellező kötélgyártó gép segítségével ismerhették meg, majd elkészíthették len- vagy kenderfonalból a saját emléktárgyaikat is.

Az alsó tagozatosokat a Mesztegnyői Faluházban Kövesdiné Panyi Antónia kalauzolta a hagyományos paraszti kultúra tárgyai között, aki ráirányította a gyerekek figyelmét a régi szokások őrzésének fontosságára is. Az „elméleti” ismeretszerzés után játékkészítés következett.

Köszönjük az iskola vezetőinek, a tantestületnek, valamint a Faluház vezetőjének a nyitott és szíves fogadtatást, az együttműködési szándékot!

Fotó: Pintér Aliz, Vidák Tünde