Digitális tartalmak

Iparosok, mesteremberek egykor és ma

Feladatsor és letölthető feladat általános iskolások számára
Tantárgyi kapcsolódás: hon- és népismeret, technika- és életvitel, vizuális kultúra, digitális kultúra
A Marcali Múzeum "Mesterek és műhelyek" című állandó kiállítása a település egykori kisiparos mesterségeit mutatja be életképek segítségével. A tárlatban a cipész, a kovács, a kékfestő, a mézesbábos és a kötélgyártó műhelyébe és egy vásári pillanatképbe is betekintést nyerhet a látogató. Ebben az összeállításban a kisiparossághoz kapcsolódó szövegek, filmek, képek és feladatok segítségével a mesterségbeli tudásra, a kézműves hagyományokra és azok jelenkori képviselőire irányítjuk a figyelmet.

Tankockák

Tantárgyi kapcsolódás: környezetismeret, biológia, hon- és népismeret

A mocsárvidékek egykori lakói, a pákászok

Hont vitéz „fiai”.
A Forgách grófok öröksége Marcaliban

Felnőttek és 10 év feletti diákok számára:
Virtuális kiállítás a Marcali Múzeum gyűjteményére alapozva