A Marcali Múzeum tudományos tevékenysége

A Marcali Múzeumban etnográfus és történész muzeológus dolgozik; feladatkörükben ellátják a gyűjtemény-gyarapítással és -feldolgozással kapcsolatos munkákat, tudományos kutatótevékenységet végeznek, kutatási eredményeiket tudományos konferenciákon, publikációk formájában és kiállításokon is bemutatják.

  • Kisebb volumenű tanácskozásra jó példa az a 2012-ben, a múzeum falai között lebonyolított Regionális Honismereti Találkozó, amely a Somogy Megyei Honismereti Egyesület 20. jubileuma alkalmából került megvalósításra. A helytörténeti iránt érdeklődő amatőr kutatók és közgyűjtemények dolgozói tartották meg előadásaikat, beszámolóikat.
  • A Marcali Múzeum 2014-ben elindította a Múzeumi Tudományos Esték című előadássorozatát, s ennek keretében a hazai tudományos közélet elismert képviselőit kérjük fel előadások megtartására. A rendezvények jellemzően teltházasak, a 60 fős előadóterem időnként kicsinek is bizonyul.
  • 2015-ben nemzetközi tudományos konferenciát szervezett és valósított meg a Marcali Múzeum: „Családi tradíciók és települési modernizáció. Marcali és környékének fejlődése a 19-20. században” címmel. E rendezvényen intézményünk együttműködési megállapodást is kötött a szlovákiai Forgách de Ghymes Polgári Társulással kutatási eredményeik megosztására, valamint további tudományos célok megvalósítására.
  • 2017-ben a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület Kismúzeumi Tagozata intézményünkben tartotta éves szakmai napját, amelyre az egész országból érkeztek múzeumi szakemberek, hogy a tudományos kutatás és a múzeumi ismeretátadás lehetőségeiről eszmét cseréljenek.
  • A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt keretében a Marcali Múzeum és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központjának együttműködésében valósult meg 2019. novemberében az ÚJ MÓDSZERTANOK A MÚZEUMI, KÖNYVTÁRI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKTERÜLETEKEN című megyei szakmai nap Marcaliban.

 

A múzeumi tudományos tevékenység egy másik szegmense, hogy az intézmény gyűjteményeire és humán erőforrására alapozva helytörténeti kutatók, szakdolgozók is támaszkodhatnak arra a tudásbázisra, amit ez a területi múzeum magáénak mondhat. Rendszeresen igénylik is a szakmai segítséget, mert a Marcali járásban komoly hagyományai vannak a honismereti munkának, meglehetősen gyakran jelennek meg településtörténeti kiadványok, monográfiák. A muzeológusok szakmai tanácsokat adnak az anyaggyűjtés és könyvírás időszakában, majd lektorálási tevékenységet is felvállalnak.