Új várostörténeti könyv jelent meg

Az „Üdvözlet Marcaliból! Egy somogyi város múltja és jelene képeslapokon című könyv a Marcali Múzeum által 2016-ban elindított Életmód és településtörténet képekben elnevezésű kiadványsorozat második köteteként jelent meg 2020 decemberében. A könyv kiadását Mihalics Géza és a marcali képeslapgyűjtők csoportja kezdeményezte, s a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00652 „Fény- és mozgóképek Marcali múltjáról. Településtörténet és helyi hagyományok átörökítése” című pályázat támogatásával, a Marcali Múzeum gondozásában jött létre.

A kötet törzsanyaga a Mihalics Géza és családjának tulajdonában lévő albumokból származik, amely kiegészült Lángi Béla, Tar Zoltán és Gágó Róbert marcali magángyűjtők lapjaival, valamint a Marcali Múzeum és a Zempléni Múzeum képeslapgyűjteményeinek példányaival. A válogatás a gyűjtőkkel közösen, az ő szempontjaik és véleményük figyelembevételével történt. Az így összeállított anyagot Ilácsa József digitalizálta és retusálta. A szerkesztés során arra törekedtünk, hogy a Marcaliról ismeretes képeslapok mind teljesebb választékát megjeleníthessük. Egy-egy épületet, utcaképet ábrázoló képeslapról több változatot is bemutatunk. A korabeli postai szolgáltatás minőségére következtethet az olvasó a feladási és érkezési dátumok tanulmányozása során az „Elő- és hátlapok titkai” fejezetben. A könyv kronologikus rendben, tematikus bontásban, három fő fejezetben mutatja be a történeti értékkel rendelkező, a távolabbi és a közelmúltban kiadott képeslapokat.

A város jelenkori arculatának szemléltetésére pedig a 21. század eleji képalkotási technika lehetőségeit kihasználva Horváth Krisztián fotós drónfelvételeket készített, amelyekből Matucza Ferenc grafikus tervezte meg napjaink képeslapjait. Ezen lapok újszerűségét az adja, hogy olyan perspektívából láttatják Marcalit, amelyből csak kevesek és nagyon ritkán tekinthetik meg a várost.

A reprezentatív könyv a magyar mellett négy idegen nyelven – németül, angolul, románul és lengyelül – teszi megismerhetővé a várostörténet egyes szeleteit. Így Marcali testvértelepüléseinek, illetve partnertérségének lakói anyanyelvükön szerezhetnek mélyebb ismereteket városunkról.

Köszönet illeti a gyűjtőket, hogy közkinccsé tették a birtokukban lévő képeslapokat, és így létrejöhetett ez a reprezentatív könyv, amely bepillantást enged Marcali településképének változásába, épületeinek történetébe az 1890-es évektől 2020-ig.

A könyv szerzői – Huszár Mihály és Vidák Tünde – munkatársaik nevében is jó szívvel ajánlják a kötetet Marcali lakosainak, mindazoknak, akik szívesen visszatekintenek a település korábbi évtizedeire, továbbá a város vendégeinek és partnereinek, akik érdeklődnek e Balaton közeli járásszékhely múltja és jelene iránt. A kiadvány beszerezhető a Kulturális Korzóban.

írta: Vidák Tünde