Szakmai beszámoló

Szakmai beszámoló az „1848 csillagai. A szabadságharc ereklyéi” című időszaki kiállítás megvalósításáról.

A Marcali Múzeum 2015. március 12-én ünnepélyes kiállítás megnyitóval várta látogatóit az „1848 csillagai. A szabadságharc ereklyéi” című tárlattal. A vendégek a Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdájának katonadalokból összeállított dalcsokrát hallgathatták meg először, majd a kiállítást G. Jáger Márta, a Somogy Megyei Levéltár nyugalmazott főlevéltárosa ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Szavai felelevenítették a forradalom és szabadságharc eseményeit, megidézték annak marcali résztvevőit és járási eseményeket befolyásoló kiemelkedő katonáit.A kiállítótérben Fekete György magángyűjtő kalauzolta vendégeinket a vitrinek és tablók során át. Nagy hozzáértéssel beszélt a korabeli hadviselésről, a magyar hadsereg felszereltségéről, a képeken látható eseményekről és a tárlókban található tárgyakról is.

A kiállítás leírása:

Tárlatunkban rendkívül gazdag tárgyi anyaggal, korabeli képekkel, dokumentumokkal, valamint numizmatikai gyűjtemény egyes darabjaival is megismerkedhettek a hozzánk érkezők. A tárgyi anyagokat magánygyűjtők bocsájtották rendelkezésünkre, valamint a nagykanizsai Thúry György Múzeumból egy nemzetőr ruha másolatát kölcsönöztük a saját gyűjteményi darabjaink mellé.

A kiállítás bevezető tablójában rövid összefoglaló volt olvasható az országos eseményekről, majd olyan személyek életútját mutattuk be, akik Marcalihoz köthetőek. Így például Tóth Ágostont, a magyar térképészet megalapítóját (aki Marcaliban született), a Forgách grófi család három testvértagját Forgách Móricz, zsandárezredest; Forgách Antal huszártisztet és Forgách Ágoston püspököt. Megjelenítettük a somogyi nemzetőrség sikereit, a somogyi katonai vezetőket, s a Dél-Dunántúl kormánybiztosának, Noszlopy Gáspárnak tevékenységét. Ez utóbbi személy településünkön élt, s a járásban tevékenykedett, majd kiemelkedő katonai vezető lett, akiről az utókor iskolát, utcát nevezett el.

A vitrinekben a korabeli sajtótermékek, kiáltványok, hirdetmények mellett a szabadságharc fegyverei, katonai egyenruháinak másolatai, valamint az aradi börtönben készült emléktárgyak voltak láthatóak. Egy tárlóban a reformkor pénznemei is kiállításra kerültek.

A kiállítás hasznosulása:

A múzeumpedagógiai feldolgozást a magyar huszárezredekről szóló tabló, a múzeumpedagógiai sarok kialakítása, valamint a nagyképernyős televízió elhelyezése is segítette. Rendelkezésre álltak a forradalom és szabadságharc eseményeit bemutató filmek, a reformkor zenéjét szemléltető koncertfelvételek, s a litográfia készítését bemutató oktatófilm is.

A kiállítást közel harminc diákcsoport látogatta meg, velük interaktív tárlatvezetést és a témához kapcsolódó kézműves foglalkozást is tartottunk. Készítettünk gyöngyből fűzéssel kokárdát, huszárcsákót, vesszőparipát, gyöngyös pártát, kékfestéses technikával kendőt, terítőt, valamint óvodásokkal huszárokat ábrázoló színező lapokat is. Lehetőséget teremtettünk ruhamásolatok felpróbálására, a kiállítási térben reformkori női és férfialak állóképével alakítottunk ki fotózkodáshoz helyszínt. Csoportjaink Marcali oktatási-nevelés intézményeiből és a járás településeiről érkezett fiatalok voltak. Látogatói létszámunk az időszakban 1221 fő volt, amelyből 683 diák/óvodás korosztályú személy volt. A kiállítást német, osztrák, lengyel, holland és angol turisták is látták. A tárlat megtekintése és a tárlatvezetés minden csoport számára ingyenes volt, s törekedtünk arra, hogy hátrányos helyzetben lévő személyek is élményekkel gazdagodva távozzanak tőlünk: két ízben a balatonmáriafürdői Regens Wagner Alapítvány Otthonában élő sérült személyek vehettek részt különleges, számukra tervezett kiállítás látogatáson.

Nyomtatott anyagok, sajtómegjelenések:

A tárlathoz 100 db kiállítás vezetőt készítettünk, amelyeket kihelyeztünk a kiállítótérben a vendégkönyvünk mellé. A kiállításról beszámoló jelent meg a Marcali Portál, és a Tavi TV honlapokon; a nyomtatott sajtóban a Somogyi Hírlap, a Szuperinfo, a Marcali Napló számolt be az eseményről, valamint az intézményünk honlapján is megjelentettük a megnyitóról készült beszámolót. A Tavi Tv a kiállítás megnyitóról készült beszámolót a televízióban több ízben lejátszotta. Plakátokkal, valamint személyre szóló meghívásokkal sikerült nagyszámú érdeklődőt vonzanunk.

A kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok:

A kiállítótérben rendeztük meg a Dr. Gál József Helytörténeti vetélkedőt, amelyre április 17-én a megyéből 11 iskolás csapat kapott meghívást, így kaposvári, fonyódi, kéthelyi, karádi, kutasi, böhönyei tanulók is megcsodálhatták pedagógusaikkal az időszaki kiállításunkat a marcali gyermekek mellett. Mindösszesen 44 diák és az őket kísérő 25 felnőtt érkezett e rendezvényre.

Köszönet illeti együttműködő partnereinket: Fekete György, Fenyvesi Csaba, Lángi Béla, Tar Zoltán magángyűjtőket, valamint a nagykanizsai Thúry György Múzeumot.

Az időszaki kiállítás 2015. május 31-ig volt látogatható.

Marcali, 2015. július 27.

Galéria: