Szakmai beszámoló (Pályázati azonosító: 201113/352)

 

Téma: Dr. Gál József Somogy Megyei Honismereti Verseny megszervezése

 

A Marcali Múzeum 2015 óta támogatja a Somogy megyében több mint két évtizede működő megyei honismereti versenyt. A múzeum szerepvállalása nélkül mára elhalt volna ez a nagyszerű vetélkedő, mert a szervező pedagógusok nem tudtak megküzdeni az egyre nyomasztóbb forráshiánnyal.

Jelen pályázatunk megvalósításával a verseny színvonalának fejlesztését, a diákok és felkészítő tanáraik erőteljesebb motiválását, valamint munkájuk méltó elismerését, a múzeum és az iskolák partnerségi viszonyának erősítését céloztuk meg.

A Dr. Gál József Somogy Megyei Honismereti Verseny a Marcali Múzeum és a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola együttműködésének eredményeként 2015 óta hagyományosan egész tanéven át tartó versenyt jelent a történelem témaköre iránt érdeklődő általános iskoláskorú gyermekek számára. Fővédnökként a Marcali Múzeum és a főszervező Zajcsukné Páhi Katalin történelem tanár felhívására általános iskolai felsőtagozatos négyfős csapatok jelentkezését vártuk, akik a tanév során négy írásbeli forduló során adtak számot megszerzett ismereteikről, tudásukról.

A járványügyi helyzet miatt az idei évben csak írásbeli fordulókat állt módunkban szervezni, amelynek feladataihoz szakmai anyagokat kaptak a versenyzők. A tanulmányrészletek, filmek, valamint az önálló kutató munka révén érték el a megoldásokat. A fordulók kérdésanyagait a négytagú, neves szakmai zsűri ajánlásai alapján állítottuk össze.

Ez évben a fordulók során néprajzi, történelmi és helytörténeti témákkal is találkoztak a gyerekek.

Az első történeti feladványokban egy elfelejtett somogyi „törökverő” vitéz, Somi Józsa életének felelevenítésével tekinthettek be a török elleni harcok időszakába. A második és harmadik fordulóban a „Somogyország Kincsei” témakörhöz csoportosultak a feladatok, mellyel néprajzi tematikájú ismeretbővítés volt a cél. A negyedik fordulóban pedig helytörténeti, történeti kérdéskörökben mélyülhettek el olyan történelmi személyiségek, művészek életútját megidézve, akik megyénkhez kötődtek: gróf Széchényi Ferenc, Fekete István és Bernáth Aurél munkássága szerepelt a feladványokban.

A 8 csapatban 4-4 diák dolgozott együtt, munkájukat iskolai tanáraik segítették. Így a 2019/2020-as tanévben 32 diák, 9 felkészítő pedagógus, valamint a 4 tagú zsűri, a 3 fő múzeumi szakember és a grafikus együttműködésével valósult meg a vetélkedő.

A versenyben résztvevő diákok és tanáraik, valamint a zsűri tagjai is tárgyjutalomban részesültek, mely az igényesen összeállított, pályázati forrásból megvásárolt könyvjutalomból és oklevelekből, múzeumi ajándéktárgyakból állt. A csomagokat személyautóval és postán eljuttattuk a felkészítő pedagógusoknak és diákoknak, valamint a zsűri tagjainak is.

Fontosnak érezzük kiemelni, hogy ez a verseny a gyermekek számára az iskolai tananyagon kívüli ismeretszerzés kiváló eszköze, amely segíti a pályaválasztásukat. A múzeumot az iskolán kívüli, élményt nyújtó tanulási helyszínként ismerhetik meg általa.

Köszönjük, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta ennek a sok éve tartó megyei versenynek a megszervezését!

Marcali, 2020. február 08.

Vidák Tünde

múzeumigazgató