Pulszky Károly-díjat kapott Huszár Mihály, a Marcali Múzeum főmuzeológusa!

Alapításának és bejegyzésének 30. évfordulója alkalmából ünnepi közgyűlést tartott a Pulszky Társaság 2021. szeptember 16-án délelőtt a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében. Ezen a kiemelt eseményen e legnagyobb múzeumi szakmai szervezet ünnepélyes díjátadására is sor került.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a Marcali Múzeum munkatársa, Huszár Mihály történész-muzeológus, dr. Bereczki Ibolyától, a Pulszky Társaság elnökétől és dr. Tóth Arnold ügyvezető elnöktől vehette át a Pulszky Károly-díjat.

A szakmai elismerést, amelyet a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület alapított, a 40. életévüket az odaítélés évében még be nem töltött muzeológusoknak, restaurátoroknak, közművelődési és tudásátadási szakembereknek, vagy más szakágban tevékenykedő múzeumi munkatársaknak adományozzák kiemelkedő teljesítményük elismeréseként. Olyan személyeknek, akik irányító, elméleti, tudományos vagy gyakorlati munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a magyar múzeumügy fejlődéséhez, a múzeumokban őrzött tudás széleskörű társadalmi népszerűsítéséhez, megújításához, továbbfejlesztéséhez.

A múzeumi munkatársak vagy közösségek javaslatai alapján a választmány határoz a díj odaítéléséről, melynek átadására a Társaság éves közgyűlésén kerül sor.

A negyven év alatti fiatalok Pulszky Károly-díját idén hárman kapták: Hajagos Csaba (Kecskeméti Katona József Múzeum), Huszár Mihály (Marcali Múzeum) és dr. Németh Szandra (Szabadtéri Néprajzi Múzeum).

Huszár Mihály méltatásában elhangzott: „Muzeológiai, gyűjteményi munkájában folyamatosan ápolja és erősíti a múzeum kapcsolatát a helyi kutatókkal, „adatközlőkkel”, amely a közös tudásbázis és a műtárgyállomány számottevő gyarapodását eredményezi. E tevékenységével hozzájárult, hogy a Marcali Múzeum 2016-ban a Poroszlai Ildikó-díjat, 2019-ben pedig a „Közösségi Múzeum” címet nyerte el. Családtörténeti kutatásokat végez számos nevezetes, Marcalihoz köthető família esetében, többek között Marczali Henrik történész életútja kapcsán. Az OR-ZSE Marczali Henrik Kutatócsoportjának alapító tagja. 2010-ben nemzetközi tudományos kapcsolat kiépítését indította el a szlovákiai Gímes település Forgách Múzeumával, és a Forgách családot képviselő civil szervezettel. Fontos szerepe van az intézmény könyvkiadói tevékenységében, szerzői, szerkesztői és lektori feladatokat egyaránt ellát. Aktívan dolgozik az ismeretátadás területén, a Múzeumi Tudományos Esték előadássorozat főszervezője. Nevéhez fűződik a balatonmáriafürdői Helytörténeti Gyűjtemény alapítása.”

Büszkék vagyunk kollégánkra, és bízunk abban, hogy az elkövetkezendő években is számíthatunk szakmai tudására, előadásaira, publikációira!