PROJEKT CÍME: FÉNY ÉS MOZGÓKÉPEK MARCALI MÚLTJÁRÓL. TELEPÜLÉSTÖRTÉNET ÉS HELYI HAGYOMÁNYOK ÁTÖRÖKÍTÉSE

Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00652
Kedvezményezett neve: Marcali Múzeum
Szerződött támogatás összege: 6.000.000,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
Tervezett befejezés dátuma: 2021.02.28.

A projekt tartalmának bemutatása:

A) Fényképek Marcali múltjáról
A projektünk fő tevékenysége egy reprezentatív, öt nyelven olvasható képeslapos kötet elkészítésére irányul.

A Marcali Múzeum egy reprezentatív, öt nyelven hozzáférhető, városunk történetének évszázadait átfogó képes kötetet tervez kiadni, amely „Üdvözlet Marcaliból! Egy somogyi város múltja és jelene képeken” címmel válogatást tartalmaz az elmúlt 120 év településtörténetének egyik legfontosabb forrásbázisából, a képeslapokból. A kiadványban helytörténeti ismereteket, helyi örökségünket és helyi hírességek településünk életében betöltött szerepét is bemutatjuk. Városunk jelenkori arcának bemutatására pedig felélesztjük a képeslap-készítés helyi hagyományát.

Az elkészül kötetet könyvbemutató keretében adjuk át a helyi közösségnek, azzal a várostörténeti kiállítással egyidejűleg, amelyet a képeslapok felhasználásával hozunk létre. Az „Üdvözlet Marcaliból! Egy somogyi város múltja és jelene” című könyvhöz és az időszaki kiállításhoz múzeumpedagógiai foglalkozásokat szervezünk. A foglalkozásokkal a város „oktatási” palettáját szélesítjük az iskolákkal ezidáig is jól működő partneri viszonyt fenntartva és bővítve új kínálati elemmel.

B) Mozgóképek Marcali múltjáról – rekonstrukciós film készítése
Projektünk másik pillére egy betlehemes hagyományokat felelevenítő rekonstrukciós film készítése és a betlehemes és karácsonyi hagyományok felélesztése.

A Marcali Múzeum a magyar nyelvterület egyik legnagyobb bábtáncoltató betlehemes vidékén helyezkedik el, ahol ez a hagyomány ma is elevenen él, s amelynek működtetésében a felnőtt lakosság is aktívan közreműködik. Intézményünk Bábtáncoltató Betlehemes Kutatóközpontként kíván a szokáskör tudományos vizsgálatában, az eredmények közkinccsé tételében, s a fiatal korosztályok számára a hagyományok közvetítésében szerepet vállalni.
Már az 1920-as évek nagy kutatóegyéniségei – így Gönczi Ferenc és Gönyey Ébner Sándor – számára is feltűnt, hogy Marcalit milyen gazdag népszokásanyag jellemzi. Fényképfelvételeket készítettek itt a Luca-napi szokásokról, betlehemezésről, regölésről, háromkirályjárásról 1926-ban. A Magyar Népzene Tára és a Gönczi Ferenc: „Somogyi gyermek” című kötetekben marcaliban gyűjtött népszokások kottával ellátott dallampéldái találhatók. A Marcali Múzeum koncepciója szerint ezek a 19. századi – sőt, a regölés esetében egészen archaikus – népi dallamok a 21. század fiatal korosztályai számára megismerhetővé válhatnak, ha a marcali Calypso Kórus tagjainak tolmácsolásában hallhatjuk őket. Lehetőséget találtunk arra, hogy az egyes népszokások rekonstrukciós előadásmódjait, népviselet és népszokás-kellékek felhasználásával, filmre rögzítse a Marcali Múzeum. A népszokás-dalok betanítását Stamler Edit karnagy vállalta. E közös munka további hozadéka lehet az, hogy a Calypso saját repertoárját is bővítheti e népdalok feldolgozásával.

A rekonstrukciós film közösségi rendezvény alkalmával kerül bemutatásra.
A betlehemes és adventi hagyományok felelevenítésére családi napot szervezünk, A családi nap délelőttjén a hagyományos ütőfákkal készült mézeskalácsok készítésére szervezünk programot, amely technika kipróbálására csak a Marcali Múzeumban van lehetőség. A délutáni időszakban koncertet tervezünk, valamint egyéb múzeumpedagógiai lehetőségeket is kínálunk a hozzánk látogató családok számára.

Projekt hírek

Sajtóközlemény projekt zárásáról

sajtokozlemeny_múzeum_zárás_VT

Új időszaki kiállítás a Marcali Múzeumban

https://tavitv.hu/2020/12/18/muzeumi-seta-feny-es-mozgokepek-marcali-multjarol-video/

Új várostörténeti könyv jelent meg

https://www.marcaliportal.hu/index.php/2015-07-07-09-04-12/varosunk/49843-%C3%BAj-v%C3%A1rost%C3%B6rt%C3%A9neti-k%C3%B6nyv-jelent-meg

Megtekinthető a marcali betlehemes és regöléses  hagyományokat bemutató rekonstrukciós film 

 https://www.youtube.com/watch?v=HQyb-801rus&ab_channel=MarcaliM%C3%BAzeum

Ismét látogatható a Bernáth Aurél Galéria!

Mesteri kékek. Válogatás Bernáth Aurél festőművész Somogyban őrzött alkotásaiból írta: Vidák Tünde igazgató              A félévszázados múlttal rendelkező Marcali Múzeum fenntartója három évtizede

BETLEHEM NÉLKÜL NINCS KARÁCSONY!

Középpontban a bábtáncoltató betlehemes hagyományok A Marcali Múzeum és partnerei, Balatonberény, Hollád, Kéthely és Vörs települések lakói a 2022-es évben sikeresen együttműködtek a „Somogyi bábtáncoltató betlehemes közösségépítés”

Sajtómegjelenések
szakmai beszámolók