Családi tradíciók és települési modernizáció Nemzetközi Tudományos Konferencia a Marcali Múzeumban

Május 15-én Marcali és környékének fejlődéséről, a településen és a térségben egykor nagybirtokkal rendelkező családok történetéről hallgathattak előadásokat a múzeum látogatói.

Dr. Sütő László Polgármester Úr köszöntő szavai után a téma szakértő előadói következtek. Elsőként Szemethy Tamás történelem-földrajz szakos tanár, doktorandusz (ELTE BTK) beszélt az arisztokrata karrierekről, a családi felemelkedésekről, majd Dr. Lukács Gábor adjunktus (Pannon Egyetem) mutatta be a Festetics családot. Ezt követően professzor Dr. Kaposi Zoltán, a MTA doktora (Pécsi Tudományegyetem) „Az uradalmi rendszer változásai a piacgazdaság kialakulása idején, különös tekintettel Nyugat –Somogy vidékére (1850-1914) című előadása hangzott el. 

                                                        

Chiléből Zahorán Ákos, a somogyvári Széchényi család leszármazottja követte őt személyes hangú visszaemlékezéseivel, majd H. Rádics Márta helytörténeti kutató a Széchényi család Marcaliban folytatott tevékenységét bemutató prezentációjával folytatta az arisztokrata család történetét.

Nemes Gabriella, történelem tanár a Somssich család Somogyban betöltött szerepét összegezte előadásában. 

                   

 A délutáni előadások sorát Hunyady József úr nyitotta meg, aki Kelevíz-Lehnerpusztáról, s a Hunyadyak 20-21. századi sorsáról beszélt. Huszár Mihály következett, a Marcali Múzeum történész-muzeológusa, a konferencia szervezője, aki a gombai gróf Forgách család történetét tárta elénk.

Végül MGR. Ladislav Rosival, Szlovákiából érkező matematikus a Révay család és a Forgáchok kapcsolatáról, Báró Révay Margitról, Forgách V. Károly feleségéről beszélt a hallgatóságnak.

                                                          

A kérdések, hozzászólások után, a konferencia zárásaként a Forgách de Ghymes Polgári Társulás, valamint a Marcali Múzeum között együttműködési megállapodás aláírására került sor, amelyben a felek a történeti tudományos kutatások eredményeinek kölcsönös ismertetését, és a Forgách család emlékeinek megőrzésére tett szándékukat rögzítették. Szlovákiai oldalról a Forgách család trencsén-csejtei oldalágából való leszármazottak, Jan és Vladímir Forgách képviselték a Polgári Társulást, intézményünket Samuné Bogyó Hajnalka igazgatóhelyettes és Huszár Mihály történész képviselte. 

 A program a Forgách Emléknap eseményeivel folytatódott, amelyben elsőként a marcali-gombai Antiochiai Szent Margit templomban Kiss Iván címzetes prépost, esperes plébános emlékmisét celebrált a Forgách család elhunyt tagjaiért. A szentmise után Kiss Kálmán történész beszélt a templom történetéről. A marcali –gombai temetőben lévő családi sírkertben gróf Forgách Károly és feleségének, Migazzy Eugéniának felújított sírját Iván Atya megáldotta, majd koszorúkat helyeztek el a síremléken. 

                                           

 A nap zárásaként az előadók és vendéglátóik a Forgách Pince és Étteremhez érkeztek, ahol Jan és Vladimir Forgách leleplezte a Forgách családot és a pincét bemutató többnyelvű információs táblákat. Ezután rövid sétát tettek a közelben álló Szent Margit szoborhoz vendégeink. Végül terített asztal mellett folytatódtak az eszmecserék, a visszaemlékezések. 

 Másnap, szombaton a Polgári Társulás és a Marcali Múzeum képviselői ellátogattak Badacsonytomajba, ahol lerótták kegyeletüket az utolsó gombai Forgách gróf, V. Károly és felesége, Révay Margit sírjánál, valamint ellátogattak az ottani lakhelyükül szolgáló villaépülethez is.

A konferencia anyagából a Marcali Múzeum pályázati forrásból tanulmánykötet kiadását tervezi, hogy a tudományos konferencián elhangzott előadások hozzáférhetővé váljanak.

 

Támogatóink voltak:

 

Marcali Város Önkormányzata

Forgách de Ghymes Polgári Társulás

Marcali-gombai Településrészi Munkacsoport

Marcali Római Katolikus Plébánia

Horváth László

A szlovák nyelvű fordítások Borbély Rozália és Timoransky Ilona munkái.

 

A Marcali Múzeum tisztelettel megköszöni támogatóink felajánlását!