Álláshirdetés

A Marcali Múzeum

                       

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Marcali Múzeum

múzeumpedagógus és közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

 

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8700 Marcali, Múzum köz 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Múzeumpedagógiai és közművelődési szakmai és szervezési feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, pedagógus végzettség,

§         pedagógiai gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Pályázatírói tapasztalat, intenzív közösségi munka, jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         önéletrajz, hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló okiratok másolata, nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez, valamint a pályázatba való betekintéshez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vidák Tünde igazgató nyújt, a 85/510-521 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Marcali Múzeum címére történő megküldésével (8700 Marcali, Múzeum köz 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 102-1/2013. , valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus és közművelődési szakember.

§         Személyesen: Vidák Tünde igazgató, Somogy megye, 8700 Marcali, Múzeum köz 5. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása a benyújtott dokumentumok alapján történik. Az állás elbírálását követően – 3 hónap próbaidő kikötése mellett – határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony jön létre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Marcali Város Önkormányzatának honlapja ( www.marcali.hu ) – 2013. december 2.