Vadál Dóra: Kisvárosi építőmesterek. A marcali Sztelek-Csomós család története és tevékenysége. Marcali, 2004.  A kötet egy marcali építészdinasztia, a Sztelek-Csomós család történetéről, tevékenységéről nyújt elsőként képet az olvasók számára. Marcali legjelentősebb középületeinek és sok lakóházának kivitelezése, esetenként az épület terveinek elkészítése, e család tagjainak az építőtevékenységéhez köthető.
Az adatok megismerhetővé válása egy főiskolai szakdolgozat elkészítését megelőző kutatómunkának köszönhető. Vadál Dóra 2000-2001-ben, a marcali múzeum ún. „Csomós gyűjtemény”-ében végzett több hónapos adatgyűjtést, a hagyaték első kutatójaként. A szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola történelem szakán, 2001-ben megvédett dolgozatot véleményező szaktanárok elismeréssel szóltak a szerző nagy körültekintéssel és alapossággal végzett kutatómunkájáról, a dolgozat jó felépítéséről, s hogy elméleti keretbe próbálta helyezni az általa vizsgált család történetét. A könyvalakban való megjelenésre 2004-ben került sor, ekkor a szakdolgozat keretein túllépve, egy fényképarchívum is a kötetbe került, amely a több száz darabot számláló „Csomós fotóanyag”-ból közöl válogatást. A könyv emléket állít a Sztelek-Csomós család mind a négy építészgenerációjának, tisztelegve elért eredményeik előtt, hiszen elévülhetetlen érdemeket szereztek Marcali településképének formálásában, a kisvárosi hangulat kialakításában.

Vadal Dora Epitomesterek