Tervrajzok és városarculat – A Sztelek-Csomós építészcsalád Marcaliban

Tervrajzok és városarculat, a Sztelek-Csomós építészcsalád Marcaliban című időszaki kiállítással a Marcali Múzeum szeretne betekintést nyújtani a város polgári korszakába, a neves Sztelek-Csomós építészdinasztia történetén keresztül. A család négy generációjának tevékenysége közel másfél évszázadot fog át. Az építőipari vállalkozásuk mellett fontos közéleti, társadalmi, helytörténeti munkákat is végeztek.  A százötven évnyi működés felöleli a kisvárosi polgári család ’48-as hagyományokhoz való ragaszkodását, az utódok taníttatását, a szorgalmas vállalkozási kedv és a családi gyarapodás szem előtt tartását, valamint a Marcalihoz való mély kötődést. 

A Marcali Múzeumnak a család utolsó tagja, Csomós László több részletben adományozta a család hagyatékát, amelynek az adja a különös jelentőséget, hogy közel száz év tervrajzgyűjteménye található benne. Ezek közül harminc restaurálása megtörtént 2009-2010-ben, NKA pályázati forrásnak köszönhetően. A tervrajzokon ma is álló, marcali és környékbeli középületek, lakóházak, villák és kúriák alaprajzai, látványtervei láthatók. 

 

Nagyszámú családi és építészeti témájú fénykép, a családtagok személyes iratai és Csomós László sok száz oldalnyi visszaemlékezése alkotja a hagyatékot. Sajnos az idők során az értékes bútoroknak, használati tárgyaknak csak egy része maradt meg és került be a múzeumba, de még így is különlegesen értékes gyűjteményi egység.  

 2013-ban ünnepeljük Csomós Gergely (1883-1969) híres marcali építőmester születésének 130. évfordulóját, akiről ez év tavaszán utcát neveztek el Marcaliban. Az évforduló és a névadás szintén jó alkalmat jelentenek a családtörténet bemutatására 
A kiállítás első részében kronologikus rendben követjük végig az építészcsalád egyes tagjainak életútját személyes tárgyaik, dokumentumaik felhasználásával. A tárlat második felében a család otthonának berendezési tárgyai láthatók, ebédlő és hálószoba enteriőr keretében.