SZAKMAI BESZÁMOLÓ

      Állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése

Altéma kódszáma: 204105/325  

A Marcali Múzeum Somogy megye egyetlen klasszikus területi múzeuma. A néprajzi és történeti szakágak mellett zárt régészeti gyűjteményi egységgel is rendelkezik. Az intézmény közel ötven éves fennállása alatt a tárgyi anyagokon kívül nagy mennyiségű papír alapú műtárgyat: dokumentumokat, fotókat, tervrajzokat, térképeket sikerült szerzeményezni. A gyűjteményekben több mint 8000 tárgyat őriz, fotó- és filmarchívuma meghaladja a 20.000 felvételt, adattárában több mint hatvanezer lap áll a kutatók rendelkezésére. Az elmúlt esztendőkben jól használható könyvtárat és kutatószobát is kialakítottunk a tudományos munka támogatására.

Adattárunkban néprajzi, történeti, múzeumtörténeti dokumentumok, térképek, fotók állnak rendelkezésre a muzeológiai kutatómunkához. Az ott tárolt anyagok jelentős részét – az állományvédelmi szempontoknak megfelelően – savmentes borítékokban, savmentes dobozokba rendezve Dexion-Salgó polcokon tároljuk. A legértékesebb és restauráláson is átesett iratokat és rajzokat tűzálló szekrény őrzi. A hőmérsékletet és a légnedvességet műszerrel ellenőrizzük. A zárható adattár rendelkezik füstérzékelővel, a tűzoltó berendezés és egy másik tűzcsap pedig a helyiség mellett azonnal elérhető.

Jelen pályázat keretében egy fém 10 fiókos zárható rajztároló szekrényt vásároltunk bruttó 762 000 Ft értékben, amely rendszerbe állításával a jelenleg meglévő térképtartó szekrényben csökkenthetjük a zsúfoltságot, illetve a gyűjteménybe újonnan bekerült tervrajzoknak, térképeknek, nagyméretű dokumentumoknak is biztonságos tárolást biztosítunk.

A pályázati támogatásból bruttó 439 739 Ft értékben pedig fotók tárolásához szükséges dobozokat és archivális hajtogatott palliumokat szereztünk be. Ezekben a tárolókban biztonságosan megőrizhetők a folyamatosan gyarapodó fotó- és dokumentumanyagok, amelyek járásközpont városunk és a környező települések helytörténeti vonatkozású eseményeihez, és az egykori családokhoz, egyes személyekhez kapcsolódnak elsősorban, de országos hírű tudósok, művészek életútját is reprezentálják. Említésre méltó, hogy Marczali Henrik történész, Bernáth Aurél festőművész, a Berzsenyi család tevékenységéhez, életútjához kötődő dokumentumokat is őrzünk.

2020 októberében egy több ezer fotót tartalmazó magángyűjteményhez jutottunk ajándékozás révén, amely a gyűjtőterületünkön lévő nagyközség, Balatonszentgyörgy történetéhez kapcsolódik, s rendkívül jól dokumentált örökség. Az anyag, a muzeológiai feldolgozást követően végleges tárolási helyére, a fotódobozokba kerülhet.

Köszönjük, hogy jelen pályázati forrásból a műtárgyvédelmi és gyűjteménygondozási feladatkörünk ellátásához jelentős anyagi segítséget kaphattunk.