A tanulmánykötetben a Somogy megyei Marcaliban, 2002-ben rendezett „Rítus és ünnep” konferencia előadói szólnak az ezredforduló új társadalmi és kulturális kihívásait követő változásokról, az újonnan formálódó közösségek ünnepeiről, a hagyományos ünnepi rítusok továbbéléséről, folklórjáról és folklorizmusáról. A cikkek egy része a falusi közösségek ünnepi szokásait (betlehemes, farsangi játékok, lakodalom, Vince-napi vesszővágás) érintő változásokat mutatja be, mások a vizsgálatok fókuszából eddig kieső közösségek hagyományaira helyezik a hangsúlyt. Verebélyi Kincső ír például az effajta vizsgálatok szükségességéről, Barna Gábor a társulati ünnepekről, fiatal kutatók – vagy maguk is még diákok – az iskolai rítusokról, a városi illetve munkásünnepek mai helyzetéről. Az ünnepi rítusok történeti alakulását vizsgálja a társadalmi-politikai változások közepette Mohay Tamás a csíksomlyói búcsújárás, Keszeg Vilmos Torda kisváros ünnepei, Nagy Zoltán hanti áldozati formák, Bárth Dániel pedig a házasságkötés egyházi rítusai kapcsán. A hagyományos ünnepi ceremóniák új tartalmakkal való megtöltése, többek között, Gráfik Imrének a széki lakodalomról, valamint Vidák Tündének a vörsi templomban berendezett „betlehemről” írt tanulmányában kerül bemutatásra, de hasonló kontextusban kerül sor a mohácsi busójárás vagy a bajai „jánoskaeresztés” elemzésére is. A gyors életformaváltás, a globalizáció, valamint a múlthoz kapcsolódás új szemlélete új ünnepeket is teremtett: ezeknek különböző vonatkozásairól szól Kriston Vízi József Valentin-napról, Szapu Magdának a „bulikon” való zenehallgatás új csoportrítusairól írott tanulmánya, és fiatal kutatók sora ír egy-egy új típusú ceremóniáról: falunapról, milleniumi zászlóavatásról, a gáz bevezetésének ünnepéről, vagy egy volt sváb falu német identitását újraélesztő évfordulós rítusairól. Új közösségek új ünnepeinek szentelte figyelmét Farkas Judit a krisna-tudatúak rítusait elemezvén, valamint Szapu Magad a felélesztett megyebálok hagyományait vizsgáló cikkében.

Az ismertetőt írta: Pócs Éva

Ritus es unnep Borito
Tartalomjegyzék:
 {gallery}galeriak/pocseva{/gallery}