Mindent a vevőért. Emlékezés egy marcali szatócsra

 

Könyvbemutató a Marcali Múzeumban

Írta: Vidák Tünde

 

2016. január 21-én bemutatásra került a Kulturális Korzó konferenciatermében Lángi Béla: Mindent a vevőért. Emlékezés egy marcali szatócsra című könyve, amely a Marcali Múzeum Életutak, családtörténetek Marcaliban és környéken elnevezésű kiadványsorozatának második kötete. Az eseményre a városunk kulturális intézményei által szervezett, a Magyar Kultúra Napja előtt tisztelgő programsorozat részeként került sor.

A teltházas könyvbemutató résztvevőit Samuné Bogyó Hajnalka igazgatóhelyettes köszöntötte, majd Vidák Tünde múzeumigazgató, a kiadvány sorozatszerkesztője beszélt a könyv létrejöttének körülményeiről. Ezt követően Huszár Mihály történész, a kötet társszerkesztője és lektora osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel a több mint kétszáz éves múltra visszatekintő Lángi család helyi társadalomban betöltött szerepéről. A felvezető előadások után következett a szerző, Lángi Béla nagyon tartalmas, saját emlékeivel és élményeivel átszőtt vetített képes könyvbemutatója, amely a hallgatóságot is visszarepítette az időben, s felelevenített bennük sok ifjúkori emléket egykori marcali vásárokról, piacnapokról és a régi kereskedelmi formákról.

     Lángi Béla a könyv írása során rendszeresen igénybe vette a Marcali Múzeum kutatószolgálatát, és segítségére voltak az intézmény gyűjteményi egységei is. Az elkészült kézirat gondozását a múzeum vállalta, a megjelentetéshez és a lektori tevékenységhez a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület is számottevően hozzájárult. A közös munka eredményeként egy felettébb informatív, gazdagon illusztrált, angol és német nyelvű összefoglalókkal és képaláírásokkal ellátott kiadvány jött létre.

 

Köszönet illeti mindazokat, akik valamilyen formában közreműködtek a Mindent a vevőért című könyv kiadása során. Huszár Mihály és Kiss Kálmán történészek a könyv lektorai voltak, Samuné Bogyó Hajnalka olvasószerkesztőként, Ilácsa József pedig képszerkesztőként végzett nagyon értékes munkát. Dobosné Lángi Zsuzsannának és Tóth Irénnek korrektori tevékenységükért tartozunk köszönettel. Kovács József művésztanárnak a személyes emlékeire és élményeire alapozott nagyszerű illusztrációkért vagyunk hálásak, amelyek közül az egyik a könyv címlapjára is került. A grafikai tervek elkészítése és a tördelés munkálatai Matucza Ferenchez kötődnek, aki a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum munkatársa.

A nyomdai munkák az 1882-ben alapított, Gyomai Kner Nyomdában készültek el, amire valamennyien nagyon büszkék vagyunk!

A kiadvány megvásárolható a Marcali Múzeumban és a Kulturális Korzó könyvesboltjában, amelyhez – Sabján Veronika iparművész által tervezett – könyvjelzőt is adunk ajándékként.