Dr. Jandrics István: Hadifogságom. Visszaemlékezés. Marcali, 2003. A kötet szerzője, dr. Jandrics István kéthelyi lakos, a történet is az 1944. novemberi, kéthelyi események leírásával kezdődik. Ezt követi a kéthelyi leventék önkéntes zsidi száműzetésének és az elkerülni kívánt, de mégis bekövetkezett bevonulás egyes állomásainak, valamint a kiképzés történetnek a bemutatása.

A könyv magja a szerző és katonatársai 1945. március 31-i fogságba esésétől a közel negyven hónapig tartó fogság története, tele keserves, testi szenvedésekkel, lelki megpróbáltatásokkal, betegséggel. A grúziai Rusztavi 7181/2. sz. lágerében töltött hadifogság történetének leírása után, a hazatérő hadifogollyal a visszaemlékezés sorai is visszatérnek Kéthelyre. A kötet nemcsak a család és barátok biztatására felidézett emlékezés a háború és a hadifogolylét szörnyűségeire, hanem egyben tisztelgés azoknak a fogolytársaknak az emléke előtt is, akik már soha nem térhettek vissza hazájukba és szerető családjuk körébe.

Az ismertetőt írta: Balla Mária

Jandrics Istvan Hadifogsagom