A marcali zsidók emlékezete. Az egyén és a közösség szerepe a településtörténetben (1725-1963) Dr. Huszár Mihály történész előadása

A Marcali Múzeum 2014-ben indította el tudományos-ismeretterjesztő előadássorozatát, a Múzeumi Tudományos Estéket. A március 20-i, immár XXIX. előadásán, marcali várostörténeti téma hangzott el „A marcali zsidók emlékezete. Az egyén és a közösség szerepe a településtörténetben (1725-1963)” címmel.

Dr. Huszár Mihály történész-főmuzeológus a 2023 májusában a Pécsi Tudomány Egyetemen sikeresen megvédett, doktori disszertációját képező kutatásának rövid összegzését és néhány részletesebb altémáját mutatta be a Kulturális Korzó mozitermét teljesen megtöltő hallgatóságnak. Az előadásban szó esett a marcali zsidó közösség 150 évet felölelő demográfiai változásáról, az izraelita hitközség vezetőiről és a két zsinagóga építéstörténetéről is. Részletesen hallhattak az érdeklődők a Marcaliban szolgáló rabbikról, Morgenstern/Marczali Mihálytól Lőwy Adolfig. Mivel Huszár Mihály egyik fő kutatási területe a Marcali történetében aktív szerepet betöltő személyekhez és családokhoz kapcsolódó adatok, dokumentumok, tárgyak gyűjtése és feldolgozása, ezért a Lengyel, a Kohn, a Dénes és a Marczali családok tagjainak történetét mutatta be.

A következő témaegységben az előadó a második világháború marcali polgári lakosságát ért veszteségek vonatkozásában tárta fel a holokauszt áldozatainak számadatait, majd példaként kiemelt néhány személyes sorsot.

Az előadás utolsó harmadában az 1945 után ügyvédi praxisát újraindító dr. Dénes Imre életét, megpróbáltatásait ismertette részletesen. Az előadás vendége volt Dénes Imre leánya, dr. Dénes Veronika és unokája, Szuhay Márton is. Dénes Veronika a családi fotó- és dokumentum hagyatékot a tudományos kutatás céljára is rendelkezésre bocsájtotta. (A fényképek és dokumentumok egy részét korábban a Marcali Múzeum részére már odaajándékozta.) Dr. Huszár Mihály előadásának végén arról is beszélt, hogy a marcali zsidó közösség számára épült zsinagóga lebontásához milyen okok vezettek.

Fotók: Androsics Erik, Balázsi Nóra