Pócs Éva (szerk.): Rítus és ünnep az ezredfordulón. Tudományos konferencia Marcaliban…

A tanulmánykötetben a Somogy megyei Marcaliban, 2002-ben rendezett „Rítus és ünnep” konferencia előadói szólnak az ezredforduló új társadalmi és kulturális kihívásait követő változásokról, az újonnan formálódó közösségek ünnepeiről, a hagyományos ünnepi rítusok továbbéléséről, folklórjáról és folklorizmusáról. A cikkek egy része a falusi közösségek ünnepi szokásait (betlehemes, farsangi játékok, lakodalom, Vince-napi vesszővágás) érintő változásokat mutatja be, […]