Berta Gyula: Somogyország pandúrjainak története, 1766-1884. Marcali, 2000A szerző nyugalmazott katonatiszt, aki több éves kutatómunka után készítette el „Somogyország pandúrjainak történetét”. A könyvből képet kapunk a hódoltság utáni vármegyei közállapotokról, melyek halaszthatatlanná tették valamiféle rendvédelmi szervezet létrehozását. Ez a rendvédelmi és rendfenntartó szervezet a pandúrság intézménye, mely 1766-tól, 118 éven át, létezett Somogyban.
A könyv megismerteti az olvasót a szervezés körülményeivel, nehézségeivel. A pandúr rendszabásokból (vagyis szolgálati szabályzatokból) megtudható, hogy milyen jogok és kötelességek mentén szerveződött a pandúrok munkája, élete. Tévhiteket oszlat el a szerző akkor, amikor rávilágít arra, hogy kikből lettek pandúrok és kik, milyen céllal adták „betyárságra” a fejüket. Körvonalazódik az olvasó előtt, hogy az intézmény, fennállása alatt, milyen változásokon esett át, és mi vezetett megszűnéséhez. Mindezen adatok gazdag forrásközléssel, dokumentációs anyaggal egészülnek ki, és számos fotómásolat illusztrálja a témát. A kötet dokumentációs anyagát, forrásközléseit jól hasznosíthatja a szakmai közönség, ugyanakkor a szélesebb nyilvánosság is sok érdekes adatot, információt találhat benne.

Berta Gyula Somogyi pandurok