Ma 2020. február 22., szombat, Gerzson napja van. Holnap Alfréd napja lesz.

A Marcali Múzeum új kiadványai

Január 21-én, a magyar kultúra napja alkalmából szervezett ünnepi program során került bemutatásra a Marcali Múzeum legújabb kiadványa. A Lángi Béla: Mindent a vevőért. Emlékezés egy marcali szatócsra című könyvet, amely a Marcali Múzeum Életutak, családtörténetek Marcaliban és környékén sorozatának második kötete, Vidák Tünde múzeumigazgató, felelős kiadó és szerkesztő, valamint Huszár Mihály történész-muzeológus, társszerkesztő ajánlotta a megjelentek figyelmébe.

      A szerző, Lángi Béla személyes emlékeivel, élményeivel átszőtt vetített képes előadása visszarepítette a hallgatóságot Marcali közelmúltjába, a vásárok, a nyüzsgő piacnapok, a kiskereskedők világába. Sokaknak jelentett nosztalgikus pillanatokat.

      A Lángi család történetét megörökítő kiadvány alapos kutatómunka után, gazdag információtartalmával, érdekes és változatos képanyagával élvezetes olvasmányt nyújthat a város története iránt érdeklődők számára.

       2016 szeptemberének végén, a Múzeumok Őszi Fesztiváljának egyik helyi eseményeként Horváth László: Az elveszett templomtorony 2. Történetek, mondafélék Marcali mellékéről című könyvét mutattuk be a Kulturális Korzó konferenciatermében. A szerző, Horváth László városunk elismert pedagógusa, aki két évtizede foglalkozik helyi és járásbeli hagyományokon alapuló, oktatási célokra is kiválóan hasznosítható szövegek írásával.

       A kézirat gondozását, nyomdai előkészítését és kiadását a Marcali Múzeum vállalta fel, hiszen a könyvben található ötvenöt történet a Marcali környéki jellegzetes szókincsre építve, a járás településeihez, egykor itt élt személyiségeihez, országos ismertségű egyéniségeihez kapcsolódik.

       Ajánljuk felnőtt olvasók és gyermekek számára egyaránt!

 

             Az előző év nyarán, a balatonmáriafürdői önkormányzat megbízásából reprezentatív, négynyelvű képeskönyvet jelentettünk meg.  Az Üdvözlet Balatonmáriafürdőről. Képeslap-válogatás egy délnyugat-balatoni település múltjáról című kiadvány Huszár Mihály-Samuné Bogyó Hajnalka-Sándor Csaba-Vidák Tünde szerzők munkája. A könyv a legrégebbi, 1903-ból származó képeslaptól indulva kronologikus rendben, a képeslapok segítségével tárja elénk a 120 éves nyaralóhely, Balatonmáriafürdő történetét, fejlődését.

      

A kiadványok megvásárolhatók a Marcali Múzeumban, valamint a Kulturális Korzó könyvesboltjában.      

 

 

  DSC0006 Szines FILEminimizer

 

 

Nagy Csaba: Városépítők. Fejezetek Marcali XX. századi fejlődés- és foglalkoztatás-történetéből. I. kötet.

Nagy Csaba: Városépítők. Fejezetek Marcali XX. századi fejlődés- és foglalkoztatás-történetéből. I. kötet. Marcali, 2008. A második világháború után megváltozott politikai viszonyok új fejezetet nyitottak hazánk fejlődéstörténetében. Ennek látványos megnyilvánulásai közé tartozott a városiasodás folyamatának meggyorsítása, az 1960-as évek végén.

Bővebben: Nagy Csaba: Városépítők. Fejezetek Marcali XX. századi fejlődés- és foglalkoztatás-történetéből....

Vadál Dóra: Kisvárosi építőmesterek. A marcali Sztelek-Csomós család története és tevékenysége.

Vadál Dóra: Kisvárosi építőmesterek. A marcali Sztelek-Csomós család története és tevékenysége. Marcali, 2004.  A kötet egy marcali építészdinasztia, a Sztelek-Csomós család történetéről, tevékenységéről nyújt elsőként képet az olvasók számára. Marcali legjelentősebb középületeinek és sok lakóházának kivitelezése, esetenként az épület terveinek elkészítése, e család tagjainak az építőtevékenységéhez köthető.
Bővebben: Vadál Dóra: Kisvárosi építőmesterek. A marcali Sztelek-Csomós család története és tevékenysége.

Vidák Tünde: Öt évtized parazsa. A marcali hivatásos tűzoltóság krónikája...

Vidák Tünde:  Öt évtized parazsa. A marcali hivatásos tűzoltóság krónikája 1953 - 2003. Marcali, 2003. A könyv célja, hogy képet adjon a marcali hivatásos tűzoltóság öt évtizedének történetéről. Teszi ezt elsősorban az ún. „oral history” módszerével, vagyis a rendelkezésre álló kevés írott forrás mellett főként szóbeli visszaemlékezésekre, elbeszélésekre támaszkodva. Egy olyan időpillanatban készült ez a munka, melynek elmulasztásával talán visszavonhatatlanul homály borulna, Marcali II. világháborút követő évtizedeinek tűzvédelmi helyzetére.
Bővebben: Vidák Tünde: Öt évtized parazsa. A marcali hivatásos tűzoltóság krónikája...

Dr. Jandrics István: Hadifogságom. Visszaemlékezés.

Dr. Jandrics István: Hadifogságom. Visszaemlékezés. Marcali, 2003. A kötet szerzője, dr. Jandrics István kéthelyi lakos, a történet is az 1944. novemberi, kéthelyi események leírásával kezdődik. Ezt követi a kéthelyi leventék önkéntes zsidi száműzetésének és az elkerülni kívánt, de mégis bekövetkezett bevonulás egyes állomásainak, valamint a kiképzés történetnek a bemutatása.
Bővebben: Dr. Jandrics István: Hadifogságom. Visszaemlékezés.

Berta Gyula: Somogyország pandúrjainak története

Berta Gyula: Somogyország pandúrjainak története, 1766-1884. Marcali, 2000A szerző nyugalmazott katonatiszt, aki több éves kutatómunka után készítette el „Somogyország pandúrjainak történetét”. A könyvből képet kapunk a hódoltság utáni vármegyei közállapotokról, melyek halaszthatatlanná tették valamiféle rendvédelmi szervezet létrehozását. Ez a rendvédelmi és rendfenntartó szervezet a pandúrság intézménye, mely 1766-tól, 118 éven át, létezett Somogyban.
Bővebben: Berta Gyula: Somogyország pandúrjainak története

Aktuális időszaki kiállítások

A hónap műtárgya

Marcali Múzeumi Katedra