Ma 2019. december 08., vasárnap, Mária napja van. Holnap Natália napja lesz.

Felhívás

A Marcali Múzeum, a Múzeum Alapítvány, a Berzsenyi Dániel Gimnázium

 

dr. Gál József

gimnáziumi tanár, múzeumigazgató,

Marcali város díszpolgára

 

születésének 80. évfordulója tiszteletére tanulmánykötettel, emléküléssel, emléktábla avatással szeretne emléket állítani munkásságának.

 

Ennek megvalósításához volt tanítványai, tisztelői részéről jelképes anyagi támogatást kérünk az Ő általa létrehozott Múzeum Alapítvány számlaszámára:

 

11743026-20200790

 

Adományaikat tisztelettel köszönjük!

Sikeres pályázat

Marcali Város Önkormányzata a Marcali Múzeum szakértő munkájával és támogatásával a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3 melléklet II. 7. b) pontja alapján kiírt „Múzeumok szakmai támogatása” című pályázaton 7.000.000 Ft támogatást nyert (a kiosztott 70 millió forint összegű keretből).

A pályázat célja: a kulturális örökség hozzáférhetővé tételének biztosítása érdekében az önkormányzati fenntartású múzeumok gyűjtemény-feldolgozást elősegítő szakmai munkájának támogatása.

 

Röviden a pályázatról:

Elektronikus nyilvántartás rendszerének kialakítása érdekében auditálható nyilvántartó program kerül beszerzésre, valamint a gyűjtemények széleskörű hozzáférhetőségét biztosítandó webes megjelenés valósulhat meg. Cél, hogy a hagyományos múzeumi világ nyitottabbá váljon a látogatók számára, vagyis az elzárt raktárakban biztonságosan őrzött gyűjtemények hozzáférhetőek legyenek. Mindemellett legyenek biztosítva a korszerű muzeológiai munkavégzés feltételei, a tudományos kutatás XXI. századi színvonalának megteremtése.  A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központja új, közös múzeumi digitális műtárgyadatbázis szolgáltatása, a MuseuMap portál, ahol a felhasználók kedvükre böngészhetnek a csatlakozó intézmények műtárgyai között, barangolhatnak a virtuális tárlatokon, tájékozódhatnak a múzeumok aktuális programjairól, megoszthatják kedvenceiket és saját virtuális kiállításaikat a közösségi média felületein. A csatlakozó múzeumok számára a közös hazai keresőfelületen történő megjelenés mellett a szolgáltatás lehetőséget biztosít arra is, hogy a műtárgyak meghatározott szöveges adatai és képei az aggregációs adatbázison keresztül felkerüljenek az EUROPEANA portálra. 

 

 

Családi tradíciók és települési modernizáció Nemzetközi Tudományos Konferencia a Marcali Múzeumban

Május 15-én Marcali és környékének fejlődéséről, a településen és a térségben egykor nagybirtokkal rendelkező családok történetéről hallgathattak előadásokat a múzeum látogatói.

Dr. Sütő László Polgármester Úr köszöntő szavai után a téma szakértő előadói következtek. Elsőként Szemethy Tamás történelem-földrajz szakos tanár, doktorandusz (ELTE BTK) beszélt az arisztokrata karrierekről, a családi felemelkedésekről, majd Dr. Lukács Gábor adjunktus (Pannon Egyetem) mutatta be a Festetics családot. Ezt követően professzor Dr. Kaposi Zoltán, a MTA doktora (Pécsi Tudományegyetem) „Az uradalmi rendszer változásai a piacgazdaság kialakulása idején, különös tekintettel Nyugat –Somogy vidékére (1850-1914) című előadása hangzott el. 

                                                        

Chiléből Zahorán Ákos, a somogyvári Széchényi család leszármazottja követte őt személyes hangú visszaemlékezéseivel, majd H. Rádics Márta helytörténeti kutató a Széchényi család Marcaliban folytatott tevékenységét bemutató prezentációjával folytatta az arisztokrata család történetét.

Nemes Gabriella, történelem tanár a Somssich család Somogyban betöltött szerepét összegezte előadásában. 

                   

 A délutáni előadások sorát Hunyady József úr nyitotta meg, aki Kelevíz-Lehnerpusztáról, s a Hunyadyak 20-21. századi sorsáról beszélt. Huszár Mihály következett, a Marcali Múzeum történész-muzeológusa, a konferencia szervezője, aki a gombai gróf Forgách család történetét tárta elénk.

Végül MGR. Ladislav Rosival, Szlovákiából érkező matematikus a Révay család és a Forgáchok kapcsolatáról, Báró Révay Margitról, Forgách V. Károly feleségéről beszélt a hallgatóságnak.

                                                          

A kérdések, hozzászólások után, a konferencia zárásaként a Forgách de Ghymes Polgári Társulás, valamint a Marcali Múzeum között együttműködési megállapodás aláírására került sor, amelyben a felek a történeti tudományos kutatások eredményeinek kölcsönös ismertetését, és a Forgách család emlékeinek megőrzésére tett szándékukat rögzítették. Szlovákiai oldalról a Forgách család trencsén-csejtei oldalágából való leszármazottak, Jan és Vladímir Forgách képviselték a Polgári Társulást, intézményünket Samuné Bogyó Hajnalka igazgatóhelyettes és Huszár Mihály történész képviselte. 

 A program a Forgách Emléknap eseményeivel folytatódott, amelyben elsőként a marcali-gombai Antiochiai Szent Margit templomban Kiss Iván címzetes prépost, esperes plébános emlékmisét celebrált a Forgách család elhunyt tagjaiért. A szentmise után Kiss Kálmán történész beszélt a templom történetéről. A marcali –gombai temetőben lévő családi sírkertben gróf Forgách Károly és feleségének, Migazzy Eugéniának felújított sírját Iván Atya megáldotta, majd koszorúkat helyeztek el a síremléken. 

                                           

 A nap zárásaként az előadók és vendéglátóik a Forgách Pince és Étteremhez érkeztek, ahol Jan és Vladimir Forgách leleplezte a Forgách családot és a pincét bemutató többnyelvű információs táblákat. Ezután rövid sétát tettek a közelben álló Szent Margit szoborhoz vendégeink. Végül terített asztal mellett folytatódtak az eszmecserék, a visszaemlékezések. 

 Másnap, szombaton a Polgári Társulás és a Marcali Múzeum képviselői ellátogattak Badacsonytomajba, ahol lerótták kegyeletüket az utolsó gombai Forgách gróf, V. Károly és felesége, Révay Margit sírjánál, valamint ellátogattak az ottani lakhelyükül szolgáló villaépülethez is.

A konferencia anyagából a Marcali Múzeum pályázati forrásból tanulmánykötet kiadását tervezi, hogy a tudományos konferencián elhangzott előadások hozzáférhetővé váljanak.

 

Támogatóink voltak:

 

Marcali Város Önkormányzata

Forgách de Ghymes Polgári Társulás

Marcali-gombai Településrészi Munkacsoport

Marcali Római Katolikus Plébánia

Horváth László

A szlovák nyelvű fordítások Borbély Rozália és Timoransky Ilona munkái.

 

A Marcali Múzeum tisztelettel megköszöni támogatóink felajánlását!

 

 

 

1848 csillagai. A szabadságharc ereklyéi

1848 csillagai. A szabadságharc ereklyéi

Új időszaki kiállítás nyílt a Marcali Múzeumban

 

Március 12-én ünnepélyes kiállítás megnyitóval várta látogatóit intézményünk.

 

   

 

Vendégeink először a Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdájának katonadalokból összeállított dalcsokrát hallgathatták meg, majd Samuné Bogyó Hajnalka igazgató helyettes köszöntötte az egybegyűlteket.

  

A kiállítást G. Jáger Márta, a Somogy Megyei Levéltár nyugalmazott főlevéltárosa ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Szavai felelevenítették a forradalom és szabadságharc eseményeit, megidézték annak marcali résztvevőit és járási eseményeket befolyásoló kiemelkedő katonáit.    

 

     

 

A kiállítótérben Fekete György magángyűjtő kalauzolta vendégeinket a vitrinek és tablók során át. Nagy hozzáértéssel beszélt a korabeli hadviselésről, a magyar hadsereg felszereltségéről, a képeken látható eseményekről és a tárlókban található tárgyakról is.                      

 

Mindeközben a gyermeklátogatók belekóstolhattak a múzeumpedagógiai lehetőségekbe is.

Tárlatunkban rendkívül gazdag tárgyi anyaggal, korabeli képekkel, valamint numizmatikai gyűjtemény egyes darabjaival is megismerkedhetnek a hozzánk érkezők. A tablókon Noszlopy Gáspár, Tóth Ágoston, a Forgách testvérek és más katonák sorsa is megelevenedik.

 

 

 

Köszönet illeti együttműködő partnereinket:

Fekete György

Fenyvesi Csaba

Lángi Béla

Tar Zoltán magángyűjtőket!

 

A kiállítás támogatója a

 

 

E napon a Marcali Múzeum egy másik új kezdeményezését is bemutatta a látogatói számára.

 

 „ A hónap műtárgya” címet viselő sorozat első darabját honlapunkon külön cím alatt megtekinthetik.

 

Időszaki kiállításunk 2015. május 31-ig látogatható.

Dr. Varga Beáta előadása

A Múzeumi Tudományos Esték rendezvénysorozat harmadik előadását hallgathatták meg azok, akik február 20-án a Marcali Múzeum által szervezett programot választották.

Az előadó, Dr. Varga Beáta a Szegedi Tudomány Egyetem Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszékének docense, a Magyar Tudományos Akadémia Magyar- Orosz Történész Vegyesbizottságának tagja, tudományos kötetek és számos tanulmány szerzője. Marcaliban született, s középiskolás koráig városunk iskoláiban tanult. Pályaválasztásában édesapja, néhai Varga István, gimnáziumunk egykori igazgatója tanácsát követte. Oktatási és kutatási témái többek között: Közép- és Kelet Európa története a XVI -XVIII. században, az újkori államfejlődés általános kérdései, Ukrajna története.

A téma elismert szakértőjeként - humort sem nélkülözve - nagysikerű ismeretterjesztő előadást tartott Az orosz-ukrán konfliktus történeti gyökerei címmel. Élvezetes és közérthető stílusban világított rá a napi hírekben megjelenő időszerű problémára.

 A zsúfolásig telt teremben a hallgatóság soraiban pedagógusok, és a világtörténelem iránt érdeklődő személyek mellett szép számmal megjelentek helyi gimnáziumunk diákjai is.

A Múzeumi Tudományos Esték eddigi előadásainak látogatottsága és visszhangja azt jelzi, hogy ez a kezdeményezés találkozik látogatóink igényeivel.

 

Véleményeiket, javaslataikat az elhangzott előadásokról, illetve a leendő témákról, előadókról szívesen fogadjuk az Ez az email cím védett a spam robotoktól. Bekapcsolt JavaScript szükséges a megtekintéséhez. email címen, személyesen a múzeumban, vagy az 510-520-as telefonszámon is.

 

 

Múzeumi Tudományos Esték II.

Aktuális időszaki kiállítások

A hónap műtárgya

Marcali Múzeumi Katedra