Ma 2017. szeptember 24., vasárnap, Gellért és Mercédesz napja van. Holnap Eufrozina és Kende napja lesz.

Sikeres pályázat

Marcali Város Önkormányzata a Marcali Múzeum szakértő munkájával és támogatásával a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3 melléklet II. 7. b) pontja alapján kiírt „Múzeumok szakmai támogatása” című pályázaton 7.000.000 Ft támogatást nyert (a kiosztott 70 millió forint összegű keretből).

A pályázat célja: a kulturális örökség hozzáférhetővé tételének biztosítása érdekében az önkormányzati fenntartású múzeumok gyűjtemény-feldolgozást elősegítő szakmai munkájának támogatása.

 

Röviden a pályázatról:

Elektronikus nyilvántartás rendszerének kialakítása érdekében auditálható nyilvántartó program kerül beszerzésre, valamint a gyűjtemények széleskörű hozzáférhetőségét biztosítandó webes megjelenés valósulhat meg. Cél, hogy a hagyományos múzeumi világ nyitottabbá váljon a látogatók számára, vagyis az elzárt raktárakban biztonságosan őrzött gyűjtemények hozzáférhetőek legyenek. Mindemellett legyenek biztosítva a korszerű muzeológiai munkavégzés feltételei, a tudományos kutatás XXI. századi színvonalának megteremtése.  A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központja új, közös múzeumi digitális műtárgyadatbázis szolgáltatása, a MuseuMap portál, ahol a felhasználók kedvükre böngészhetnek a csatlakozó intézmények műtárgyai között, barangolhatnak a virtuális tárlatokon, tájékozódhatnak a múzeumok aktuális programjairól, megoszthatják kedvenceiket és saját virtuális kiállításaikat a közösségi média felületein. A csatlakozó múzeumok számára a közös hazai keresőfelületen történő megjelenés mellett a szolgáltatás lehetőséget biztosít arra is, hogy a műtárgyak meghatározott szöveges adatai és képei az aggregációs adatbázison keresztül felkerüljenek az EUROPEANA portálra. 

 

 

Családi tradíciók és települési modernizáció Nemzetközi Tudományos Konferencia a Marcali Múzeumban

Május 15-én Marcali és környékének fejlődéséről, a településen és a térségben egykor nagybirtokkal rendelkező családok történetéről hallgathattak előadásokat a múzeum látogatói.

Dr. Sütő László Polgármester Úr köszöntő szavai után a téma szakértő előadói következtek. Elsőként Szemethy Tamás történelem-földrajz szakos tanár, doktorandusz (ELTE BTK) beszélt az arisztokrata karrierekről, a családi felemelkedésekről, majd Dr. Lukács Gábor adjunktus (Pannon Egyetem) mutatta be a Festetics családot. Ezt követően professzor Dr. Kaposi Zoltán, a MTA doktora (Pécsi Tudományegyetem) „Az uradalmi rendszer változásai a piacgazdaság kialakulása idején, különös tekintettel Nyugat –Somogy vidékére (1850-1914) című előadása hangzott el. 

                                                        

Chiléből Zahorán Ákos, a somogyvári Széchényi család leszármazottja követte őt személyes hangú visszaemlékezéseivel, majd H. Rádics Márta helytörténeti kutató a Széchényi család Marcaliban folytatott tevékenységét bemutató prezentációjával folytatta az arisztokrata család történetét.

Nemes Gabriella, történelem tanár a Somssich család Somogyban betöltött szerepét összegezte előadásában. 

                   

 A délutáni előadások sorát Hunyady József úr nyitotta meg, aki Kelevíz-Lehnerpusztáról, s a Hunyadyak 20-21. századi sorsáról beszélt. Huszár Mihály következett, a Marcali Múzeum történész-muzeológusa, a konferencia szervezője, aki a gombai gróf Forgách család történetét tárta elénk.

Végül MGR. Ladislav Rosival, Szlovákiából érkező matematikus a Révay család és a Forgáchok kapcsolatáról, Báró Révay Margitról, Forgách V. Károly feleségéről beszélt a hallgatóságnak.

                                                          

A kérdések, hozzászólások után, a konferencia zárásaként a Forgách de Ghymes Polgári Társulás, valamint a Marcali Múzeum között együttműködési megállapodás aláírására került sor, amelyben a felek a történeti tudományos kutatások eredményeinek kölcsönös ismertetését, és a Forgách család emlékeinek megőrzésére tett szándékukat rögzítették. Szlovákiai oldalról a Forgách család trencsén-csejtei oldalágából való leszármazottak, Jan és Vladímir Forgách képviselték a Polgári Társulást, intézményünket Samuné Bogyó Hajnalka igazgatóhelyettes és Huszár Mihály történész képviselte. 

 A program a Forgách Emléknap eseményeivel folytatódott, amelyben elsőként a marcali-gombai Antiochiai Szent Margit templomban Kiss Iván címzetes prépost, esperes plébános emlékmisét celebrált a Forgách család elhunyt tagjaiért. A szentmise után Kiss Kálmán történész beszélt a templom történetéről. A marcali –gombai temetőben lévő családi sírkertben gróf Forgách Károly és feleségének, Migazzy Eugéniának felújított sírját Iván Atya megáldotta, majd koszorúkat helyeztek el a síremléken. 

                                           

 A nap zárásaként az előadók és vendéglátóik a Forgách Pince és Étteremhez érkeztek, ahol Jan és Vladimir Forgách leleplezte a Forgách családot és a pincét bemutató többnyelvű információs táblákat. Ezután rövid sétát tettek a közelben álló Szent Margit szoborhoz vendégeink. Végül terített asztal mellett folytatódtak az eszmecserék, a visszaemlékezések. 

 Másnap, szombaton a Polgári Társulás és a Marcali Múzeum képviselői ellátogattak Badacsonytomajba, ahol lerótták kegyeletüket az utolsó gombai Forgách gróf, V. Károly és felesége, Révay Margit sírjánál, valamint ellátogattak az ottani lakhelyükül szolgáló villaépülethez is.

A konferencia anyagából a Marcali Múzeum pályázati forrásból tanulmánykötet kiadását tervezi, hogy a tudományos konferencián elhangzott előadások hozzáférhetővé váljanak.

 

Támogatóink voltak:

 

Marcali Város Önkormányzata

Forgách de Ghymes Polgári Társulás

Marcali-gombai Településrészi Munkacsoport

Marcali Római Katolikus Plébánia

Horváth László

A szlovák nyelvű fordítások Borbély Rozália és Timoransky Ilona munkái.

 

A Marcali Múzeum tisztelettel megköszöni támogatóink felajánlását!

 

 

 

1848 csillagai. A szabadságharc ereklyéi

1848 csillagai. A szabadságharc ereklyéi

Új időszaki kiállítás nyílt a Marcali Múzeumban

 

Március 12-én ünnepélyes kiállítás megnyitóval várta látogatóit intézményünk.

 

   

 

Vendégeink először a Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdájának katonadalokból összeállított dalcsokrát hallgathatták meg, majd Samuné Bogyó Hajnalka igazgató helyettes köszöntötte az egybegyűlteket.

  

A kiállítást G. Jáger Márta, a Somogy Megyei Levéltár nyugalmazott főlevéltárosa ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Szavai felelevenítették a forradalom és szabadságharc eseményeit, megidézték annak marcali résztvevőit és járási eseményeket befolyásoló kiemelkedő katonáit.    

 

     

 

A kiállítótérben Fekete György magángyűjtő kalauzolta vendégeinket a vitrinek és tablók során át. Nagy hozzáértéssel beszélt a korabeli hadviselésről, a magyar hadsereg felszereltségéről, a képeken látható eseményekről és a tárlókban található tárgyakról is.                      

 

Mindeközben a gyermeklátogatók belekóstolhattak a múzeumpedagógiai lehetőségekbe is.

Tárlatunkban rendkívül gazdag tárgyi anyaggal, korabeli képekkel, valamint numizmatikai gyűjtemény egyes darabjaival is megismerkedhetnek a hozzánk érkezők. A tablókon Noszlopy Gáspár, Tóth Ágoston, a Forgách testvérek és más katonák sorsa is megelevenedik.

 

 

 

Köszönet illeti együttműködő partnereinket:

Fekete György

Fenyvesi Csaba

Lángi Béla

Tar Zoltán magángyűjtőket!

 

A kiállítás támogatója a

 

 

E napon a Marcali Múzeum egy másik új kezdeményezését is bemutatta a látogatói számára.

 

 „ A hónap műtárgya” címet viselő sorozat első darabját honlapunkon külön cím alatt megtekinthetik.

 

Időszaki kiállításunk 2015. május 31-ig látogatható.

Dr. Varga Beáta előadása

A Múzeumi Tudományos Esték rendezvénysorozat harmadik előadását hallgathatták meg azok, akik február 20-án a Marcali Múzeum által szervezett programot választották.

Az előadó, Dr. Varga Beáta a Szegedi Tudomány Egyetem Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszékének docense, a Magyar Tudományos Akadémia Magyar- Orosz Történész Vegyesbizottságának tagja, tudományos kötetek és számos tanulmány szerzője. Marcaliban született, s középiskolás koráig városunk iskoláiban tanult. Pályaválasztásában édesapja, néhai Varga István, gimnáziumunk egykori igazgatója tanácsát követte. Oktatási és kutatási témái többek között: Közép- és Kelet Európa története a XVI -XVIII. században, az újkori államfejlődés általános kérdései, Ukrajna története.

A téma elismert szakértőjeként - humort sem nélkülözve - nagysikerű ismeretterjesztő előadást tartott Az orosz-ukrán konfliktus történeti gyökerei címmel. Élvezetes és közérthető stílusban világított rá a napi hírekben megjelenő időszerű problémára.

 A zsúfolásig telt teremben a hallgatóság soraiban pedagógusok, és a világtörténelem iránt érdeklődő személyek mellett szép számmal megjelentek helyi gimnáziumunk diákjai is.

A Múzeumi Tudományos Esték eddigi előadásainak látogatottsága és visszhangja azt jelzi, hogy ez a kezdeményezés találkozik látogatóink igényeivel.

 

Véleményeiket, javaslataikat az elhangzott előadásokról, illetve a leendő témákról, előadókról szívesen fogadjuk az Ez az email cím védett a spam robotoktól. Bekapcsolt JavaScript szükséges a megtekintéséhez. email címen, személyesen a múzeumban, vagy az 510-520-as telefonszámon is.

 

 

Múzeumi Tudományos Esték II.

Óvónők Teréz Napi vacsorája

A Marcali Múzeum egy az 1848-as forradalom után kialakult hagyomány, a nemzeti Kossuth Vacsora hagyományát élesztette fel. E jeles eseményen akkoriban - Somogyban több helyütt - a település tekintélyesebb polgárai, majd gazdái jelentek meg, ahol is ízletes vacsora és kulturális műsor várta őket.

Hosszú idő elteltével, 2013-ban a Múzeum a város gimnáziumának tanárait látta vendégül Kossuth Vacsorán.  Az idei évben, október 10-én este pedig a település, s a hozzá tartozó tagóvodák óvodapedagógusai kaptak meghívást a rendezvényre, mely egybeolvasztotta a Kossuth Vacsora és az Óvónők Teréz Napi Találkozóját. Az esemény a Múzeumok Őszi Fesztiválja „ A lámpás én vagyok” című programjának marcali elemeként kapcsolódott az országos rendezvényhez.

(az országos programról a www.oszifesztival.hu oldalon tájékozódhatnak)

A Teréz napi köszöntő szavakat követően a foglalkoztató teremben Samuné Bogyó Hajnalka múzeumpedagógus beszélt a Marcali Múzeum óvodás korosztálynak szóló múzeumpedagógiai programjairól.

A múzeum oktatási-nevelési lehetőségeinek felvázolása után múzeumi séta következett, melyben a Marcali Múzeum kiállításait, gyűjteményeit mutattuk be egy-egy szakember vezetésével: Nagy Csaba műtárgyvédelmi asszisztens a régészeti kiállítást, Huszár Mihály történész-muzeológus a családtörténeti tárlatot, Babina Csabáné gyűjteménykezelő pedig a néprajzi-történeti gyűjteményt tárta fel a pedagógusok számára.

A meghívott óvodapedagógusok nevében Korcsmárosné Tóth Tünde, a Marcali Óvodai Központ igazgatója köszönte meg az érdekes programot, a szíves vendéglátást.

A vacsora közben ötletek, javaslatok, kérdések merültek fel, melyek reményeink szerint gyümölcsöző együttműködést hoznak majd.  Ennek eredményeként pedig az óvodás korú gyermekek is múzeumlátogató, múzeumbarát, érdeklődő gyermekekké válhatnak

 

Aktuális időszaki kiállítások

A hónap műtárgya

Marcali Múzeumi Katedra