Ma 2019. május 26., vasárnap, Fülöp és Evelin napja van. Holnap Hella napja lesz.

Múzeumi Tojásíró Családi Délelőtt 2018-ban is

tojásíró 2018 web

Múzeumi Tudományos Esték XVI.

TUDOMÁNYOS ESTÉK XVI plakát

Múzeumi szakmai nap

Múzeumi szakmai nap

 

Írta: Vidák Tünde

Fotó: Simonné Lechner Judit, Vidák Tünde

 

 A Marcali Múzeum munkatársi közössége 2018. január 17-én szakmai nap keretében felkereste a kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeumot, hogy az intézmény kiállítótereiben található új tárlatok közül kettőt „professzionális szemmel” tekintsen meg. 

Elsőként „A Seuso-kincs” címet viselő, a Magyar Nemzeti Múzeum vándorkiállításaként Kaposváron mindössze három héten át látható különleges, késő római kori ezüstleleteket szemléltük meg. A kiállítás páratlan élményekkel és tanulságokkal gazdagít minden érdeklődőt. Ezt követően a tavalyi év végén megnyitott „Somogyi kincsestár” nevű néprajzi látványraktár anyagát vettük alaposan szemügyre. A megye több mint kétszáz településéről közel háromezer műtárgyat felvonultató állandó kiállítás számos archív fényképpel és a múzeumpedagógiai hasznosítás sok újszerű elemével egészül ki.

Tanulmányutunk során figyeltünk a kiállítások installációs technikáira, a tárlatokban alkalmazott műtárgyvédelmi megoldásokra, a műtárgy-bemutatás muzeológiai szempontjaira, valamint az ismeretátadást segítő pedagógiai és andragógiai lehetőségekre. A nap folyamán szerzett tapasztalatokat sokoldalúan tudjuk hasznosítani saját intézményünkben is. A szakmai nap a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek elnevezésű, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt elemeként valósult meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utazó múzeum Mesztegnyőn

Utazó múzeum Mesztegnyőn

Írta: Vidák Tünde

 

1 DSCN1373

 

A mesztegnyői Ladi János Általános Iskolában megrendezett pályaorientációs témanapon a Marcali Múzeum két munkatársa – Vidák Tünde igazgató és Samuné Bogyó Hajnalka múzeumpedagógus – a múzeum falain kívül történő ismeretátadás lehetséges formáiról, módszereiről adott tájékoztatást az iskola pedagógusai számára, akik a jövőben beépíthetik oktató-nevelő munkájukba a múzeum különféle tanulást segítő szolgáltatásait.

A tájékoztató keretében elhangzott az is, hogyha a tanítók és tanárok múzeumi kiállítások vagy foglalkozások iránt érdeklődnek, érdemes a Múzeumi a’la carte online adatbázisában is böngészniük, hiszen országos hatókörű, folyamatosan frissülő weblap segíti őket a hatékony keresésben (www.mokk.skanzen.hu). Ugyanitt akkreditált továbbképzési lehetőségekről is informálódhatnak.

Ezt követően múzeumpedagógusunk vezetésével a felső tagozatos diákok betekintést nyertek a kötélgyártás hagyományaiba: a mesterség alapvető munkafolyamatait archív filmfelvételek, eredeti eszközök és az eljárást modellező kötélgyártó gép segítségével ismerhették meg, majd elkészíthették len- vagy kenderfonalból a saját emléktárgyaikat is.

Az alsó tagozatosokat a Mesztegnyői Faluházban Kövesdiné Panyi Antónia kalauzolta a hagyományos paraszti kultúra tárgyai között, aki ráirányította a gyerekek figyelmét a régi szokások őrzésének fontosságára is. Az „elméleti” ismeretszerzés után játékkészítés következett.

Köszönjük az iskola vezetőinek, a tantestületnek, valamint a Faluház vezetőjének a nyitott és szíves fogadtatást, az együttműködési szándékot!

 

Fotó: Pintér Aliz, Vidák Tünde

 

2 DSCN1375

 

4 DSCN6774

 

8 DSCN1396

 

10 DSCN1439

 

14 DSCN1407

 

15 DSCN1399

Múzeumi Tudományos Esték XV.

A Pulszky Társaság Kismúzeumi Tagozata a Marcali Múzeumban

A Pulszky Társaság Kismúzeumi Tagozata a Marcali Múzeumban

 

Írta: Samuné Bogyó Hajnalka – Vidák Tünde

 

A Pulszky Társaság Kismúzeumi Tagozatának képviselőit és tagjait látta vendégül a Marcali Múzeum 2017. október 5-én. A szakmai konferencia szervezőiként a Tudományos intézmény vagy szolgáltató közösségi tér? „Kis”múzeumok sokféle szerepben címet jelöltük meg a nap témájául.

Több mint egy évtizede a tagozat őszi találkozójának keretében kerül átadásra a Poroszlai Ildikó-díj is, amit évente ítélnek oda egy-egy olyan múzeumnak, amely muzeológiai munkáját hosszabb ideje magas színvonalon végzi. 2016-ban a felterjesztett 6 intézmény közül a bíráló bizottság a Marcali Múzeumnak adta ezt a rangos szakmai kitüntetést, ezzel elnyerve a következő évi konferencia szervezésének jogát is.

A nagy érdeklődéssel kísért idei múzeumi rendezvényünkön házigazdaként elsőként Vidák Tünde, a Marcali Múzeum igazgatója és Dr. Sütő László, Marcali város polgármestere köszöntötte a megjelent múzeumi szakembereket, majd Dr. Deme Péter, a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület elnöke szólt az egybegyűltekhez.

           

A köszöntők után az idei év díjazottjaként, a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum képviseletében Dr. Pusztai Gabriella, mint a többfunkciós kulturális intézmény igazgatója, Wenner-Várkonyi Attila polgármester és Hegedűs Krisztián múzeumigazgató vette át a Poroszlai Ildikó-emlékplakettet. A rangos kitüntetést Hortiné Dr. Bathó Edit, a Pulszky Társaság Kismúzeumi Tagozatának elnöke, Dr. Vicze Magdolna, a százhalombattai Matrica Múzeum és Régészeti Park igazgatója, a Kismúzeumi Tagozat elnökségi tagja, Dr. Deme Péter elnök és Poroszlai Ildikó családjának képviseletében Dr. Pálóczi Horváth András professzor úr adta át.

 

      

 

A díjátadót követően szakmai előadások következtek. Vitaindítóként Vidák Tünde múzeumigazgatót hallhattuk, majd Hortiné Dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója, Dr. Vicze Magdolna igazgató és Kállai Irén, a Berettyó Kulturális Központ igazgatója következett. A muzeológusok után múzeumpedagógiai szempontból kapcsolódott a témához Samuné Bogyó Hajnalka, a Marcali Múzeum múzeumpedagógusa. A szünet után Takács Zoltán, a sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum és Havasi Bálint, a keszthelyi Balatoni Múzeum igazgatói zárták a prezentációk sorát. Az előadók közül hárman – Kállai Irén, Takács Zoltán és Vidák Tünde – a szentendrei skanzen által működtetett országos múzeumi koordinátor-hálózat tagjaiként szót ejtettek a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ projektjeinek szerepéről és jelentőségéről.

Az előadásokban felvetődött kérdésekre Dr. Deme Péter moderálásával több felszólalás érkezett, amely nyomán tartalmas és igen hasznos szakmai beszélgetés alakult ki.

        

 

 

Az ebéd utáni programban Vidák Tünde igazgató vezetésével vendégeink végigjárták a múzeum kiállítótereit és a muzeológiai munka belső színhelyeit is.

 

 

 


 

A késő délutánig tartó rendezvény intézményünk számára rendkívül sikeres volt, szakmai elismeréseket és felkéréseket hozott. Büszkék vagyunk arra, hogy városunkban láthattuk vendégül ezt az országos eseményt.

 

Köszönjük Marcali Város Önkormányzata és a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság támogatását, valamint a Marcali Városi Kulturális Központ együttműködését, mellyel rendezvényünk sikeres lebonyolításához hozzájárultak!

 

Fotók: Ilácsa József, Sabján Veronika

Aktuális időszaki kiállítások

A hónap műtárgya

Marcali Múzeumi Katedra